Bilimsel Program

Bilimsel Program Taslağı

Sunumlar Türkçe (Diğer Türk Lehçeleri Dahil), İngilizce, Rusça, Arapça

Not: Program taslaktır nihai program ilerleyen zamanlarda ilan edilecektir

itobiad KongreProgrami 2