Bilimsel Program

Bilimsel Program Taslağı

Sunumlar Türkçe (Diğer Türk Lehçeleri Dahil), İngilizce, Rusça, Arapça

Program Kitapçığı

itobiad Kongre Programi Son Hali