Kongre Konuları

Kongrede bildiriler Türkiye Türkçesi dâhil diğer Türk lehçeleri, İngilizceFransızcaRusça ve Arapça olarak sunulabilecektir.

Kongreye Sosyal Bilimler alanlarındaki bildiriler kabul edilecektir.

Bu kapsamda öncelik sırasına göre kongre konuları şunlardır:

 • Tarih
 • Kültür
 • Sanat
 • İlahiyat
 • Eğitim
 • Felsefe
 • Sosyoloji
 • Psikoloji
 • İşletme
 • Ekonomi
 • Maliye
 • Hukuk
 • İletişim
 • Muhasebe ve Finans
 • İstatistik ve Sayısal Yöntemler
 • Kamu Yönetimi
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler
 • Dil ve Edebiyat
 • Medya Çalışmaları
 • Turizm