Önemli Tarihler

 

Özet Son Gönderim Tarihi                        :01.08.2019

Özetlerin Kabulünün İlan Tarihi              :02-08.2019

Katılım Ücretlerinin Yatırılması               :07.08.2018-19.09.2019

Tam Metinlerin Gönderilmesi                  :20.09.2019

Kongre Tarihi                                               :04-06 Ekim 2019

Sempozyum Kitabında yayınlanacak metinlerin son gönderim tarihi: 20.10.2019 Bu tarihten sonra gönderilen metinler sempozyum kitapçığında yer almayacaktır.

 

Yoğun talep üzerine bildiri gönderim ve katılım ücretlerinin yatırılması süreleri uzatılmıştır. Teşekkür ederiz.