Önemli Tarihler

 

Özet Son Gönderim Tarihi                        :01.07.2019

Özetlerin Kabulünün İlan Tarihi              :02-07.2019

Katılım Ücretlerinin Yatırılması               :07.07.2018-19.08.2019

Tam Metinlerin Gönderilmesi                  :15.09.2019

Kongre Tarihi                                               :04-06 Ekim 2019

Sempozyum Kitabında yayınlanacak metinlerin son gönderim tarihi: 20.10.2019 Bu tarihten sonra gönderilen metinler sempozyum kitapçığında yer almayacaktır.