Yayın

  • Bildirilerin Basımı Hakkında:

Tüm Katılımcıların bildirileri Bildiri Kitapçığında özet veya tam metin olarak basılacaktır.

Ayrıca bildirilerini makale formatına dönüştürerek yayınlatmak isteyen katılımcılarımız çalışmalarını aşağıdaki dergilere değerlendirilmesi için gönderebilirler.

  • Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi / Turkey Journal of Theological Studies – (ilahiyat) dergipark.gov.tr/tiad
  • Afro Eurasian Studies -(Ekonomi-İktisat-Maliye-Uluslararası İlişkiler-Siyaset) dergipark.gov.tr/afes
  • Econder  International Academic Journal -(Ekonomi) dergipark.gov.tr/econder